Johan Schilstra (1915-1998)

In 1989 werd de Stichting Beheer Dieselgemaal polder Overdie-Achtermeer opgericht, die het dieselgemaal in 1991 in eigendom verkreeg. De stichting werd vernoemd naar de heer J.J. Schilstra. Johan Schilstra (1915-1998) was een populaire leraar Engels op de Alkmaarse Rijks-HBS, die later werd omgedoopt tot RSG Noord-Kennemerland. Van 1966 tot 1985 was hij voorzitter van de historische vereniging ‘Oud Alkmaar’ en vanaf 1957 tot 1981 ook voorzitter van de Vereniging voor Volkshuisvesting ‘Alkmaar’. Dat is de rechtsvoorganger van woningstichting Van Alckmaer voor Wonen, die het dieselgemaal nu bezit.

In het verleden nam Schilstra als voorzitter van die woningbouwvereniging een kritische houding aan bij de plannen voor stadsuitbreiding in Alkmaar-Noord, die deels in hoogbouw zou moeten worden gerealiseerd. Het ontbrak aan vertrouwen in de stedenbouwkundige inzichten en opzet van toen. Hij zette vraagtekens bij de gebrekkige aandacht voor sanering en revitalisering van de Alkmaarse binnenstad.

Daarnaast was Schilstra vrijetijds-historicus die tal van boeken publiceerde over de waterschapsgeschiedenis. Van zijn hand verschenen publicaties met titels als Westfriese Omringdijk, het Noord-Hollandse Landschap en Dit Land Boven het IJ.

Hij zette zich onvermoeibaar in voor behoud van het Noord-Hollandse en in het bijzonder van het Westfriese landschap, met zijn dijken, molens en stolpen. Hij was mede-oprichter van de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’. Ook was hij lange tijd bestuurslid van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland (nu Westfries Genootschap).

Als lid van Provinciale Staten (1974-1982) beijverde hij zich onder meer voor een provinciale monumentenlijst, die er dankzij zijn inzet kwam. Op zijn initiatief werd de Westfriese Omringdijk provinciaal monument nummer 1. Het dieselgemaal is een ander monument dat dankzij die status provinciale bescherming geniet.

Johan Schilstra overleed in Bergen op 9 februari 1998. De beheerstichting van het dieselgemaal werd bij leven al naar hem vernoemd. De beheerstichting bestaat niet meer, maar als eerbetoon draait het gemaal elk jaar extra op 28 februari, de geboortedag van Johan Schilstra.