Plantaardige olie als brandstof

De verbrandingsmotor brak door dankzij een belangrijke innovatie van de Duitse ingenieur Rudolf Diesel. Deze technisch begaafde, kunstzinnige en sociaal bewogen man ontpopte zich ook als visionair. Met de dieselmotor wilde hij kleine werkplaatsen en ambachtslieden in staat stellen beter te concurreren met de grote fabrieken met hun krachtige stoommachines. Hij waarschuwde in zijn tijd al voor het grote gevaar van luchtvervuiling.

Al in 1912 had Rudolf Diesel voorspeld: “Het gebruik van plantaardige olie als brandstof is vandaag de dag misschien onbeduidend. Maar dergelijke producten kunnen in de loop van de tijd net zo belangrijk worden als aardolie.”  Als alle dieselmotoren op plantaardige olie zouden draaien, zou dat volgens hem“zodoende een bijdrage kunnen leveren voor de ontwikkeling van de landbouw in landen waar die gewassen worden geteeld.”

Rudolf Diesel liet zijn revolutionaire motoren draaien op plantaardige olie. Dit gaf de motor iets minder kracht dan een minerale olie, maar was toen beter verkrijgbaar en goedkoper. Het bewees ook dat bijna alles voor de dieselmotor als brandstof kon dienen. Op de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1900 demonstreerde hij zijn motor dan ook met pindaolie, waarmee hij de ‘Grand Prix de l’Exposition Universelle 1900’ won.

Neste MY Renewable Diesel

Hoe hoger het cetaangetal van brandstof, des te sneller zal het ontbranden en meer kracht leveren. Van de gangbare plantaardige oliën is het cetaangetal rond de 40-45. Van diesel als puur aardoliedestillaat is het cetaangetal tegenwoordig rond de 50. Het dieselgemaal is in 2021 zonder enige technische aanpassing overgestapt op Neste MY Renewable Diesel. Het cetaangetal van deze fossielvrije diesel ligt rond de 70.

Neste MY Renewable Diesel wordt beschikbaar gesteld door onze sponsor GP Groot.

Neste MY is gemaakt van afvalvetten, restvetten en plantaardige oliën. Deze zijn geclassificeerd als met waterstof behandelde plantaardige olie. HVO100: 100% Hydrotreated Vegetable Oil. Het overtreft de kwaliteit van fossiele diesel. Elke denkbare organische biomassa kan als grondstof dienen.

Beter voor milieu

De brandstof presteert minstens zo goed als diesel uit aardolie, maar het dieselgemaal stoot nu tot wel 90% minder broeikasgassen uit. Dankzij Neste MY komt er ook minder fijnstof, koolwaterstof, stikstofoxiden, koolmonoxide en PAK’s uit de uitlaat. Dat is beter voor de lokale luchtkwaliteit.

Geen biodiesel

HVO100 is een duurzame diesel, maar géén biodiesel. De kwaliteit van biodiesel is minder hoog en minder constant dan die van HVO100. Bij HVO100 hoeven we ons geen zorgen te maken over bacterievorming bij langdurige opslag, en het geeft minder roetaanslag in de motor. Zo houden we ons industrieel werelderfgoed langer in topconditie.